Wydział Budownictwa informuje…Budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2

Wydział Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp., informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia, budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.

Informujemy, że lokalizacja takiej wiaty musi spełniać wymagania określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów odrębnych np. w zakresie usytuowania przy drogach – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.