Wydział Komunikacji – opłaty

Wydział Komunikacji – opłaty od 01.07.2023 r.

Nr konta Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. 91 8367 0000 0400 2437 1410 0001.

Opłaty całkowite za rejestrację pojazdów:

 • samochód sprowadzony z zagranicy – 160,00
 • samochód krajowy z wymianą tablic – 160,00 zł
 • rejestracja wszystkich pojazdów, wcześniej zarejestrowanych na terenie kraju, bez wymiany tablic rejestracyjnych:

– bez wydania pozwolenia czasowego – 66,50 zł

– z wydanym pozwoleniem czasowym – 80,00 zł

 • motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy nowy bądź sprowadzony z zagranicy – 120,00 zł
 • motorower nowy bądź sprowadzony z zagranicy – 110,00 zł

Opłaty całkowite za rejestrację tymczasową:

 • samochód – 61,00 zł
 • przyczepa – 39,75 zł
 • motocykl, ciągnik rolniczy, motorower – 36,75 zł

Opłaty całkowite za rejestrację z wydaniem tablic wywozowych:

 • samochód – 111 zł
 • przyczepa – 66,75 zł

Opłaty dotyczące decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu:

 • na okres 2 miesięcy – 80,00 zł
 • na okres 3 miesięcy – 80,00 zł – samochody osobowe

opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu

 • od 3 do 12 miesięcy – 4,00 zł
 • od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł
 • od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł

Wymiana/wtórnik dowodu rejestracyjnego:

 • bez pozwolenia czasowego – 54,00 zł
 • z pozwoleniem czasowym – 72,50 zł

Wtórnik tablic rejestracyjnych:

 • samochód (dwie tablice) – 92,50 zł
 • samochód (jedna tablica) – 52,50 zł
 • przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 52,50 zł
 • motorower – 30,00 zł

Pozostałe opłaty:

 • dowód rejestracyjny stały – 54,00 zł
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • pozwolenie czasowe na wniosek właściciela – 18,50 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł
 • nalepki na tablice tymczasowe – 12,00 zł

Rejestracja pojazdy zabytkowe:

 • samochód – 199,00 zł
 • motocykl – 130,00 zł
 • motorower – 120,00 zł

Rejestracja tablice indywidualne :

 • samochód (krajowy) – 1080,00 zł
 • samochód (zagranica) – 1080,00
 • motocykl (krajowy) – 580,00 zł
 • motocykl (zagranica) – 580,00 zł

 

Opłata za wydanie, wymianę i wtórnik prawa jazdy – 100,00 zł

 

Opłata za wydanie, wymianę i wtórnik karty kwalifikacji kierowcy – 150,00 zł

 

Opłata za wydanie i wymianę międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł

 

Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 49,50 zł

 

Opłata za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem – 30,00 zł

 

Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

 

 • opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi – 1000 zł,
 • w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera się 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy pojazd; za wydanie wypisu z zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenia za każdy wypis,
 • za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku
 • udzielenie zezwolenia pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,
 • za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia, natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5%,
 • za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu – organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia.Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zaistnienia wyżej sytuacji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia,
 • opłaty za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne:
 • wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony – 500zł,
 • wydanie zaświadczenia – 100 zł,
 • wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia – 100 zł.
 • zmiana zaświadczenia, polegająca na zmianie danych w nim zawartych o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów – 25 zł,
 • wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia – 10 zł.

 

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe uiszcza się na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego:  44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

 • decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu – 10,00 zł
 • decyzja na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej – 10,00 zł
 • decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu – 10,00 zł
 • pełnomocnictwo – 17,00 zł
 • zaświadczenie – 17,00 zł.

Opłaty skarbowe za upoważnienie do spraw załatwianych w Filiach Wydziału Komunikacji umieszcza się na rachunek urzędu odpowiedniego do miejsca siedziby danej Filii:

 • URZĄD GMINY BOGDANIEC

59 8355 0009 0043 5538 2000 0001

 • URZĄD MIASTA I GMINY WITNICA

08 8355 0009 0114 4848 2000 0006

Potwierdzenie opłaty należy przedłożyć wraz z upoważnieniem.

 • URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

70 8355 0009 00242963 2000 0002

Potwierdzenie opłaty należy przedłożyć wraz z upoważnieniem.