Wydziały

Punktu Obsługi Interesanta Sekretariat Biuro Rady i Zarządu PowiatuWydział Finansowo-KsięgowyWydział Geodezji i KartografiiWieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościamiWydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw SpołecznychBiuro Ochrony ŚrodowiskaWydział Budownictwa i Gospodarki NieruchomościamiGeolog PowiatowyWydział HR i AdministracjiInspektor Ochrony DanychPowiatowy Rzecznik KonsumentówWieloosobowe stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i pionu ochronyWydział KomunikacjiWydział Dróg PowiatowychNieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskieObsługa PrawnaOrganizacja ruchuPowiatowy Inspektor Nadzoru BudowlanegoWieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony Gruntów Rolnych i RekultywacjiPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nr 2Powiatowe Centrum Pomocy RodziniePoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr1Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail
tel. 95 7 33 04 00 Małgorzata Wojtachnia 028 parter starostwo@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7 33 04 00 Agnieszka Kucharska-Ryńska 028 parter starostwo@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7 33 04 00 Anna Żukowska 028 parter starostwo@powiatgorzowski.pl

Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail
tel. 95 7 33 04 00 Izabela Wiśniewska 119 I sekretariat@powiatgorzowski.pl

 

Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail
tel. 95 7330-405 Anna Grzegolec 103 I biuro@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7330-404 Aneta Skorupa 103 I a.skorupa@powiatgorzowski.pl

Pracownicy: Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju Piętro
Naczelnik Wydziału
Izabela Flis
95 733 04 77 i.flis@powiatgorzowski.pl 212 II
Zastępca Naczelnika Wydziału

Liliana Tarasiuk

95 733 04 09 l.tarasiuk@powiatgorzowski.pl 211 II
Magdalena Nowak 95 733 04 46 m.nowak.fk@powiatgorzowski.pl 210 II
Karolina Frąckowiak 95 733 05 14 k.andrzejczyk@powiatgorzowski.pl 210 II
Izabela Owsianik 95 733 04 83 finansowy@powiatgorzowski.pl 209 II
Katarzyna Mazurczyk 95 733 04 47 k.mazurczyk@powiatgorzowski.pl 210 II
Aneta Puchalska 95 733 04 47 a.puchalska@powiatgorzowski.pl 210 II

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Piotr Trybała
95 7 33 04 21 geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl 18 parter

Ewidencja gruntów i budynków

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Bogdan Bednar 95 7 33 04 26 geodezja@powiatgorzowski.pl 16 parter
Bernadeta Mielczarek 95 7 33 04 22 ewidencjagruntow@powiatgorzowski.pl 14 parter
Aleksandra Solich 95 7 33 04 22 rejcen@powiatgorzowski.pl 14 parter
Artur Bogdanowicz 95 7 33 04 23 egib2@powiatgorzowski.pl 13 parter
Dorota Dolata 95 7 33 04 23 egib1@powiatgorzowski.pl 13 parter

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Kierownik PODGiK
Wojciech Olewicki
95 7 33 04 24 podgik@powiatgorzowski.pl 15 parter
Sebastian Urbaniak 95 7 33 04 24 kerg4@powiatgorzowski.pl 15 parter
Przemysław Wojciechowski 95 7 33 04 27 kerg22@powiatgorzowski.pl 19 parter
Izabella Obarzanek
(zastępstwo: Ewa Miś)
95 7 33 04 29 kerg1@powiatgorzowski.pl 19 parter
Anna Kurtyka 95 7 33 04 29 kerg3@powiatgorzowski.pl 19 parter
Agata Bielawska 95 7 33 04 28 mapy@powiatgorzowski.pl 23 parter
Wojciech Maciejewski 95 7 33 04 28 mapy@powiatgorzowski.pl 23 parter
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Grażyna Rusek
95 7 33 04 25 zud@powiatgorzowski.pl 17 parter

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Paulina Pałyska 95 7 33 04 43 p.palyska@powiatgorzowski.p 214 II
Agnieszka Werbińska 95 7 33 04 42 a.werbinska@powiatgorzowski.pl 214 II
Tomasz Kobus 95 7 33 04 42 t.kobus@powiatgorzowski.pl 214 II

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Naczelnik Wydziału
Magdalena Nowak
95 7 33 04 78 m.nowak@powiatgorzowski.pl 219 II
Zastępca Naczelnika Wydziału
Ewa Kogucka
95 7 33 04 84 ewa.kogucka@powiatgorzowski.pl 216 II
Małgorzata Mierkiewicz 95 7 33 04 50 sprawyspoleczne@powiatgorzowski.pl 215 II
Tomasz Czerwonko 95 7 33 04 38 t.czerwonko@powiatgorzowski.pl 217 II
Sandra Romanowska 95 7 33 04 11 s.romanowska@powiatgorzowski.pl 218 II
Monika Klimczak 95 7 33 04 11 m.klimczak@powiatgorzowski.pl 218 II
Zbigniew Rudziński 95 7 33 04 69 z.rudzinski@powiatgorzowski.pl 218 II

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Kierownik Biura
Magda Olechnowicz
95 7 33 04 17

 

srodowisko@powiatgorzowski.pl 310 III
Iwona Tuszakowska 95 7 33 04 12 i.tuszakowska@powiatgorzowski.pl 311 III
Kamila Dziębowska 95 7 33 04 18 k.dziebowska@powiatgorzowski.pl 311 III
Kamila Bednarska 95 7 33 04 18 k.bednarska@powiatgorzowski.pl 311 III

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Naczelnik Wydziału
Tomasz Urbański
95 7 33 04 66 t.urbanski@powiatgorzowski.pl 201 II
Zastępca Naczelnika Wydziału ds. budownictwa
Teresa Wiesława Maczaluk
95 7 33 04 53 t.maczaluk@powiatgorzowski.pl 221 II
Sekretariat Wydziału
Kinga Zarówna

95 7 33 04 54 sekretariatba@powiatgorzowski.pl 224 II
Sekretariat Wydziału
Bogusława Kuca
95 7 33 04 54 224 II
Alicja Pawlak
95 7 33 04 56 a.pawlak@powiatgorzowski.pl 220 II
Marta Wielgus 95 7 33 04 74 m.wielgus@powiatgorzowski.pl 220 II
Anna Sieradzan 95 7 33 04 73 a.sieradzan@powiatgorzowski.pl 223 II
Sandra Wojtczak 95 7 33 04 74 s.wojtczak@powiatgorzowski.pl 220 II
Sylwia Jasińska 95 7 33 04 99 s.jasinska@powiatgorzowski.pl 223 II
Maria Jolanta Staszak 95 7 33 04 86 m.staszak@powiatgorzowski.pl 222 II
Ryszard Nowakowski 95 7 33 05 17 r.nowakowski@powiatgorzowski.pl 201 II
Anna Katarzyna Plust 95 7 33 04 55 a.plust@powiatgorzowski.pl 223 II
Paweł Pańczyk 95 7 33 04 86 p.panczyk@powiatgorzowski.pl 222 II
Iwona Krzywicka 95 7 33 04 54 i.krzywicka@powiatgorzowski.pl 224 II
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. gospodarki nieruchomościami
Tomasz Kobus
95 7 33 04 42 t.kobus@powiatgorzowski.pl 214 II
Agnieszka Werbińska
95 7 33 04 42 a.werbinska@powiatgorzowski.pl 214 II
Paulina Pałyska 95 7 33 04 43 p.palyska@powiatgorzowski.pl 214 II

Wydział Budownictwa - filie

Filia Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Witnicy
Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Adres:
Joanna Sokołowska

(zastępstwo:  Angelika Łowicka)

95 7 21 64 87 j.sokolowska@powiatgorzowski.pl Plac
A. Zabłockiego 6
Pokój 33
66-460 Witnica
Filia Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Kostrzynie nad Odrą
Katarzyna Żurawska 95 7 27 81 03 filiabak@powiatgorzowski.pl ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Anna Suszczyńska 95 7 33 04 19

kom. 505 053 290

geolog@powiatgorzowski.pl

annasuszczynska@wp.pl

111 I

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Naczelnik Wydziału

Paweł Dąbrowski

95 7 33 04 07
kom. 505 053 319
p.dabrowski@powiatgorzowski.pl 115 I
Zastępca Naczelnika Wydziału
Izabela Wiśniewska
95 7 33 05 13 i.wisniewska@powiatgorzowski.pl 119 I
Koordynator projektów

Łukasz Kaput

l.kaput.powiatgorzowski@gmail.com
Urszula Sroka 95 7 33 04 40 administracja@powiatgorzowski.pl 110 I
Dawid Witkowski
95 7 33 04 97 d.witkowski@powiatgorzowski.pl 110 I
Małgorzata Meling 95 7 33 04 03 m.meling@powiatgorzowski.pl 110 I
Agnieszka Gajda 95 7 33 04 44 a.gajda@powiatgorzowski.pl 113 I
Wiesław Suchogórski
95 7 33 04 44 w.suchogorski@powiatgorzowski.pl 113 I
Informatyk 95 7 33 04 57 informatyk@powiatgorzowski.pl 112 I
Konserwator
Tadeusz Ruszlewicz
95 7 33 04 20
kom. 505 053 584
Konserwator
Andrzej Buryn
kom. 509 219 744
Kierowca
Arkadiusz Witczak
kom. 515 448 692
Kierowca
Piotr Janczylik

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Joanna Śliwa 95 7 33 05 31 iod@powiatgorzowski.pl 113 I

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Marcin Mazurek 95 7 33 04 39 rzecznikkonsumentow@powiatgorzowski.pl 313 III

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Izabela Tomczyk 95 7 33 04 14 kryzys@powiatgorzowski.pl 108 I
Natalia Jasińska 95 7 33 04 15 kryzys@powiatgorzowski.pl 108 I
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Marlena Gawrysiak
95 7 33 04 13 107 I

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Naczelnik Wydziału
Katarzyna Bielecka
95 7 33 04 35

 

k.bielecka@powiatgorzowski.pl 29 Parter
Rejestracja Pojazdów
Stanowisko 1
Aleksandra Kuca
95 7 33 04 32

 

komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 2
Katarzyna Kordowska-Bielesz
95 7 33 04 32 komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 3
Adrian Jacenik
95 7 33 04 31 komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 4
Wioleta Krawczyk
95 7 33 04 31 komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 5
Marta Dawidowicz
95 7 33 04 31 komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 6
95 7 33 04 31

 

komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 7
Beata Prończuk
95 7 33 04 87 komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 8
Katarzyna Iwanowicz
95 7 33 04 87

 

komunikacja@powiatgorzowski.pl 25 Parter
Stanowisko 9
Iga Frąckowiak
95 7 33 04 87 komunikacja@powiatgorzowski.pl 25 Parter
Anna Brzozowska
Katarzyna Pelc
95 7 33 04 65
95 7 33 04 62
komunikacja@powiatgorzowski.pl 12 Parter
Justyna Mazankieicz 95 7 33 04 30 komunikacja@powiatgorzowski.pl 30 Parter
Uprawnienia do kierowania pojazdami
Magdalena Mazankiewicz 95 7 33 04 36 komunikacja@powiatgorzowski.pl
prawojazdy@powiatgorzowski.pl
31 Parter
Joanna Szafraniec 95 7 33 04 36 komunikacja@powiatgorzowski.pl
prawojazdy@powiatgorzowski.pl
31 Parter
Magdalena Pawlak 95 7 3304 30 komunikacja@powiatgorzowski.pl
prawojazdy@powiatgorzowski.pl
30 Parter
Działalność regulowana, licencje - usuwanie pojazdów
Magdalena Świerczyńska 95 7 33 04 37 komunikacja@powiatgorzowski.pl 32 Parter
Zastępca Naczelnika Wydziału

Agata Nowak

95 7 33 04 37 a.nowak@powiatgorzowski.pl 32 Parter

Filia Wydziału Komunikacji w Kostrzynie nad Odrą

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Adres:
Ewa Blok 95 7 27 81 46 ko.kostrzyn@powiatgorzowski.pl ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Justyna Przymuszała 95 7 27 81 46 ko.kostrzyn@powiatgorzowski.pl ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Filia Wydziału Komunikacji w Witnicy

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Adres:
Izabela Piśko 95 7 15 11 32 ko.witnica@powiatgorzowski.pl ul. Kosynierów Mirosławskich 1
66-460 Witnica

Filia Wydziału Komunikacji w Bogdańcu

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Adres:
Joanna Mikołajko 95 751 03 10 ko.bogdaniec@powiatgorzowski.pl ul. Mickiewicza 54a
66-450 Bogdaniec

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Naczelnik Wydziału
Paweł Tokarczuk
95 7 33 04 89

kom. 505 053 360

p.tokarczuk@powiatgorzowski.pl 121 I
Zastępca Naczelnika Wydziału
Ewa Bielicka
95 7 33 04 75

kom. 660 762 527

 

e.bielicka@powiatgorzowski.pl 123 I
Lidia Chudalewska 95 7 33 04 75 l.chudalewska@powiatgorzowski.pl 123 I
Anna Paździor 95 7 33 04 80 a.pazdzior@powiatgorzowski.pl 122 I
Jarosław Kos 95 7 33 04 80
kom. 504 274 154
j.kos@powiatgorzowski.pl

 

122 I
Karolina Trznadlewska 95 7 33 04 80 k.trznadlewska@powiatgorzowski.pl 122 I
Dróżnicy kom. 600 377 172

Nazwa Nr telefonu: Godziny pracy: Nr pokoju: Piętro:
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej

CIVIS SUM

95 7 33 04 06 pn. - pt. 7:30 – 11:30 (nieodpłatna pomoc prawna)

pn. - pt. 11:30 - 15:30 (poradnictwo obywatelskie)

116 I

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Marek Hrybacz 95 7 33 04 08 radca@powiatgorzowski.pl 102 I
Krzysztof Grzesiowski 95 7 33 04 08 radca@powiatgorzowski.pl 102 I

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Franciszek Ludniewski 95 7 33 04 34 f.ludniewski@powiatgorzowski.pl 109 I

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Kierownik Jednostki
Piotr Koczwara
95 7 33 04 51
95 7 33 04 63
fax. 95 7 33 04 52
kom. 601 509 903
sekretariat@gorzow.pinb.gov.pl 314 III
Karolina Górna

95 7 330 451 pinb.powiatgorzowski@wp.pl 315

 

III
Ewa Grociak-Żminkowska 95 7 330 451 pinb.powiatgorzowski@wp.pl 316 III
Katarzyna Kwiatkowska-Cwojdzińska 95 7 330 451 pinb.powiatgorzowski@wp.pl 316 III
Maria Zakrzewska 95 7 330 451 pinb.powiatgorzowski@wp.pl 315 III

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Joanna Basta 95 7 33 04 82 ochronagruntow@powiatgorzowski.pl 203 II
Lucyna Dudek 95 7 33 04 41 l.dudek@powiatgorzowski.pl 203 II

Pracownicy: Nr telefonu: Adres:
Przewodniczący
Olga Gładysz
95 7 36 06 95 ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl
Sekretarz
Joanna Lodzińska
95 7 36 06 80 ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl
Starszy Inspektor
Marzena Klukiewicz
95 7 36 06 80 ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl
Starszy Inspektor
Agnieszka Markowska
95 7 36 06 10 ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl
Księgowa
Agnieszka Ryzińska
95 7 36 06 86 ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Dyrektor
Adriana Tutak
95 7 33 04 58
fax. 95 7 33 04 59
adriana.tutak@pcprgorzow.pl 207 II
Sekretariat
Sabina Cieśla 95 7 33 04 58
fax. 95 7 33 04 59
sabina.ciesla@pcprgorzow.pl

pcpr@powiatgorzowski.pl

208 II
Rehabilitacja społeczna
Anna Jackiewicz
95 7 33 04 70 anna.jackiewicz@pcprgorzow.pl 206 II
Joanna Zdanowicz 95 7 33 04 71 joanna.zdanowicz@pcprgorzow.pl 206 II
Dominika Sornat 95 7 33 04 60 dominika.sornat@pcprgorzow.pl 206 II
Pracownicy socjalni i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
Anna Chyczewska-Pietrzak 95 7 33 05 15 anna.chyczewska-pietrzak@pcprgorzow.pl 205 II
Sylwia Tchorzelewska 95 7 33 05 15 sylwia.tchorzelewska@pcprgorzow.pl 205 II
Kinga Piotrowska 95 7 33 04 61 kinga.piotrowska@pcprgorzow.pl 205 II
Dział świadczeń
Anna Rakiej – Kozdrowicka 95 7 33 04 72 anna.rakiej-kozdrowicka@pcprgorzow.pl 205 II
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni
Magdalena Mulawka 95 7 33 04 90 magdalena.mulawka@pcprgorzow.pl 204 II
Anna Turek 95 7 33 05 16 anna.turek@pcprgorzow.pl 204 II
Sylwester Żygadło 95 7 33 04 90 sylwester.zygadlo@pcprgorzow.pl 204 II
Sylwia Nowakowska 95 7 33 05 16 sylwia.tchorzelewska@pcprgorzow.pl 204 II
Księgowość
Izabela Flis 95 7 33 04 77 i.flis@powiatgorzowski.pl 212 II
Liliana Tarasiuk 95 7 33 04 09 i.tarasiuk@powiatgorzowski.pl 211 II

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Dyrektor

Małgorzata Kobryń

95 7 33 05 05 porpsychped1@powiatgorzowski.pl 305 III
Sekretariat
Anna Iwanowska
95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
porpsychped1@powiatgorzowski.pl 304 III
Sabina Niemczyn 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
porpsychped1@powiatgorzowski.pl 304 III
Aleksandra Rał 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
porpsychped1@powiatgorzowski.pl 306 III
Magdalena Madejczyk 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
porpsychped1@powiatgorzowski.pl 307 III
Magdalena Żbikowska 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
porpsychped1@powiatgorzowski.pl 307 III
Beata Sobolewska
Beata Krawczyk
95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
porpsychped1@powiatgorzowski.pl 300 III
Anna Sobieszek 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
porpsychped1@powiatgorzowski.pl 306 III
Maciej Sobieszek 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
porpsychped1@powiatgorzowski.pl 301 III
Danuta Przewoźnik 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
porpsychped1@powiatgorzowski.pl 303 III
Barbara Skwierzyńska 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
porpsychped1@powiatgorzowski.pl 302 III
Beata Bieńkowska-Blatkiewicz 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
porpsychped1@powiatgorzowski.pl 302 III

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Wojciech Przygocki 95 7 33 04 03 w.przygocki@powiatgorzowski.pl 110 I

Pracownicy:

Wojciech Przygocki

Nr telefonu:

95 7 33 04 03

Nr pokoju:

110/I piętro

 

Punkt Obsługi Interesanta

Pracownicy Nr telefonu Pracownicy Nr pok./piętro E-mail
Pracownicy Małgorzata Wojtachnia Nr telefonu95 7 33 04 00 Nr pok./piętro 028/parter E-mail starostwo@powiatgorzowski.pl
Pracownicy Agnieszka Kucharska-Ryńska Nr telefonu95 7 33 04 00 Nr pok./piętro 028/parter E-mail starostwo@powiatgorzowski.pl
Pracownicy Anna Żukowska Nr telefonu95 7 33 04 00 Nr pok./piętro 028/parter E-mail starostwo@powiatgorzowski.pl

Sekretariat

Pracownicy Nr telefonu Pracownicy Nr pok./piętro E-mail
Pracownicy Izabela Wiśniewska Nr telefonu95 7 33 04 00 Nr pok./piętro 119/I piętro E-mail sekretariat@powiatgorzowski.pl

Wydział Finansowo-Księgowy

Pracownicy Nr telefonu Pracownicy Nr pok./piętro E-mail
Naczelnik Wydziału Izabela Flis Nr telefonu95 7 33 04 77 Nr pok./piętro 212/IIp E-mail i.flis@powiatgorzowski.pl
Zastępca Naczelnika Wydziału Liliana Tarasiuk Nr telefonu95 7 33 04 09 Nr pok./piętro 211/IIp E-mail l.tarasiuk@powiatgorzowski.pl
Magdalena Nowak Nr telefonu95 7 33 04 46 Nr pok./piętro 210/IIp E-mail m.nowak.fk@powiatgorzowski.pl
Karolina Frąckowiak Nr telefonu95 7 33 05 14 Nr pok./piętro 210/IIp E-mail k.andrzejczyk@powiatgorzowski.pl
Izabela Owsianik Nr telefonu95 7 33 04 83 Nr pok./piętro 209/IIp E-mail finansowy@powiatgorzowski.pl
Katarzyna Mazurczyk Nr telefonu95 7 33 04 47 Nr pok./piętro 210/IIp E-mail k.mazurczyk@powiatgorzowski.pl

Wydział Geodezji i Kartografii

Pracownicy Nr telefonu Pracownicy Nr pok./piętro E-mail
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Piotr Trybała
Nr telefonu
95 7 33 04 21
Nr pok./piętro 18/parter E-mail geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl