Wydziały

Punktu Obsługi Interesanta Sekretariat Biuro Rady i Zarządu PowiatuWydział Finansowo-KsięgowyWydział Geodezji i KartografiiWydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw SpołecznychWydział Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony ŚrodowiskaGeolog PowiatowyWieloosobowe stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Pionu OchronyBiuro AdministracjiBiuro KadrInspektor Ochrony DanychPowiatowy Rzecznik KonsumentówWydział KomunikacjiWydział Dróg Powiatowych i Organizacji RuchuNieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskieSamodzielne Stanowisko ds. Rekultywacji Obsługa PrawnaPowiatowy Inspektor Nadzoru BudowlanegoPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nr 2Powiatowe Centrum Pomocy RodziniePoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr1

 

Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail
tel. 95 7 33 04 00 Karolina Koktysz 028 parter starostwo@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7 33 04 00 Agnieszka Kucharska-Ryńska 028 parter starostwo@powiatgorzowski.pl

 

Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail
tel. 95 7 33 04 00 Aleksandra Lewandowska 119 I sekretariat@powiatgorzowski.pl

 

Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail
tel. 95 7 33 04 04 Adriana Gaik 103 I a.gaik@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7 33 04 05 Anna Żukowska 103 I a.zukowska@powiatgorzowski.pl

Pracownicy: Nr telefonu Adres e-mail Nr pokoju Piętro
Naczelnik Wydziału
Izabela Flis
95 7 33 04 77 i.flis@powiatgorzowski.pl 212 II
Anna Zientkiewicz 95 7 33 05 14 a.zientkiewicz@powiatgorzowski.pl 210 II
Karolina Frąckowiak 95 7 33 04 46 k.frackowiak@powiatgorzowski.pl 210 II
Izabela Owsianik 95 7 33 04 83 finansowy@powiatgorzowski.pl 209 II
Magdalena Nowak 95 7 33 04 44 m.nowak.fk@powiatgorzowski.pl 211 II
Aneta Puchalska 95 7 33 04 47 a.puchalska@powiatgorzowski.pl 211 II
Beata Nagielska-Lopata 95 7 33 04 45 b.nagielska@powiatgorzowski.pl 210 II
Przemysław Kamelski 95 7 33 04 46 p.kamelski@powiatgorzowski.pl 210 II

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Piotr Trybała
95 7 33 04 21 geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl 18 parter

Ewidencja gruntów i budynków

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Bogdan Bednar 95 7 33 04 26 geodezja@powiatgorzowski.pl 16 parter
Bernadeta Mielczarek 95 7 33 04 22 ewidencjagruntow@powiatgorzowski.pl 14 parter
Aleksandra Solich 95 7 33 04 22 rejcen@powiatgorzowski.pl 14 parter
Artur Bogdanowicz 95 7 33 04 23 egib2@powiatgorzowski.pl 13 parter
Dorota Dolata 95 7 33 04 23 egib1@powiatgorzowski.pl 13 parter

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Kierownik PODGiK
Wojciech Olewicki
95 7 33 04 24 podgik@powiatgorzowski.pl 15 parter
Izabella Kostrzewska 95 7 33 04 24 kerg4@powiatgorzowski.pl 15 parter
Przemysław Wojciechowski 95 7 33 04 27 kerg22@powiatgorzowski.pl 19 parter
Ewa Miś 95 7 33 04 29 kerg1@powiatgorzowski.pl 19 parter
Anna Kurtyka 95 7 33 04 29 kerg3@powiatgorzowski.pl 19 parter
Agata Bielawska 95 7 33 04 28 mapy@powiatgorzowski.pl 23 parter
Paula Florczak 95 7 33 04 28 mapy@powiatgorzowski.pl 23 parter
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Grażyna Rusek
95 7 33 04 25 zud@powiatgorzowski.pl 17 parter

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
p.o. Naczelnika Wydziału

Tomasz Czerwonko

95 7 33 04 38 t.czerwonko@powiatgorzowski.pl 217 II
Małgorzata Mierkiewicz 95 7 33 04 50 sprawyspoleczne@powiatgorzowski.pl 216 II
Sandra Romanowska 95 7 33 04 11 s.romanowska@powiatgorzowski.pl 218 II
Monika Klimczak 95 7 33 04 11 m.klimczak@powiatgorzowski.pl 218 II
Kamila Środecka 95 7 33 04 76 k.srodecka@powiatgorzowski.pl 218 II
Marta Ciuksza 216 II

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Naczelnik Wydziału

Magda Olechnowicz

95 7 33 04 17 m.olechnowicz@powiatgorzowski.pl

 

202 II
Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Budownictwa

Tomasz Kobus

95 7 33 04 66 t.kobus@powiatgorzowski.pl

 

215 II
Sekretariat Wydziału
Bogusława Białczak - Kuca
95 7 33 04 54 sekretariatba@powiatgorzowski.pl 220 II
Sekretariat Wydziału

Monika Sławińska

95 7 33 04 54 sekretariatba@powiatgorzowski.pl 220 II
Ryszard Nowakowski 95 7 33 05 17 r.nowakowski@powiatgorzowski.pl 201 II
Alicja Pawlak
95 7 33 04 56 a.pawlak@powiatgorzowski.pl 222 II
Sandra Wojtczak 95 7 33 04 74 s.wojtczak@powiatgorzowski.pl 224 II
Maria Jolanta Staszak 95 7 33 04 86 m.staszak@powiatgorzowski.pl 222 II
Anna Plust 95 7 33 04 55 a.plust@powiatgorzowski.pl 223 II
Maciej Gramza 95 7 33 05 17 m.gramza@powiatgorzowski.pl 201 II
Sylwia Jasińska 95 7 33 04 99 s.jasinska@powiatgorzowski.pl 223 II
Aurelia Ozimińska 95 7 33 04 41 a.oziminska@powiatgorzowski.pl 203 II
Karolina Klapczyńska k.klapczynska@powiatgorzowski.pl 214 II
Gospodarka Nieruchomościami, Ochrona gruntów rolnych i rekultywacja
Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Gospodarki Nieruchomościami
Agnieszka Werbińska
95 7 33 04 42 a.werbinska@powiatgorzowski.pl 214 II
Paulina Pałyska 95 7 33 04 43 p.palyska@powiatgorzowski.pl 214 II
Natalia Maślak 95 7 33 04 69 n.maslak@powiatgorzowski.pl 214 II
Joanna Basta 95 7 33 04 82 j.basta@powiatgorzowski.pl 203 II
Kinga Zarówna 95 7 33 04 41 k.zarowna@powiatgorzowski.pl 203 II
Ochrona Środowiska
Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Środowiska

Kamila Bednarska

95 7 33 04 48 k.bednarska@powiatgorzowski.pl 310 III
Kamila Dziębowska 95 7 33 04 18 k.dziebowska@powiatgorzowski.pl 311 III
Alicja Gąska 95 7 33 04 18 a.gaska@powiatgorzowski.pl 311 III
Iwona Tuszakowska 95 7 33 04 12 i.tuszakowska@powiatgorzowski.pl 311 III

Wydział Budownictwa - filie

Filia Wydziału Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiskaw Kostrzynie nad Odrą
Alicja Ścigaj 95 7 27 81 03 filiabak@powiatgorzowski.pl ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą(Budynek Urzędu Miasta)

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Anna Suszczyńska 95 7 33 04 19

kom. 505 053 290

geolog@powiatgorzowski.pl

annasuszczynska@wp.pl

111 I

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – kom. 501 780 903

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Izabela Tomczyk 95 7 33 04 14 kryzys@powiatgorzowski.pl 108 I
Natalia Jasińska 95 7 33 04 15 kryzys@powiatgorzowski.pl 108 I
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Marlena Gawrysiak
95 7 33 04 13 pelnomocnik@powiatgorzowski.pl 107 I

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Kierownik

Izabela Wiśniewska

95 7 33 04 40 i.wisniewska@powiatgorzowski.pl 110 I
Angelika Bugajna
95 7 33 04 97 a.bugajna@powiatgorzowski.pl 110 I
Małgorzata Wojtachnia 95 7 33 05 31 m.wojtachnia@powiatgorzowski.pl 110 I
Paweł Dąbrowski 95 7 33 04 07 p.dabrowski@powiatgorzowski.pl 115 I
Obsługa informatyczna 95 7 33 04 57 informatyk@powiatgorzowski.pl 112 I

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Kierownik

Barbara Smolarek

95 7 33 05 32 b.smolarek@powiatgorzowski.pl 113 I
Ewa Ziomek
95 7 33 04 03 e.ziomek@powiatgorzowski.pl 113 I
Paulina Swędrowska 95 7 33 05 32 p.swedrowska@powiatgorzowski.pl 113 I

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Bogdan Spętany inspektor@cbi24.pl

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Marcin Mazurek 95 7 33 04 39 rzecznikkonsumentow@powiatgorzowski.pl 313 III

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Naczelnik Wydziału
Katarzyna Bielecka
95 7 33 04 35

 

k.bielecka@powiatgorzowski.pl 29 Parter
Rejestracja Pojazdów
Stanowisko 1
Aleksandra Kuca
95 7 33 04 32

 

komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 2
Katarzyna Kordowska-Bielesz
95 7 33 04 32 komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 3
Adrian Jacenik
95 7 33 04 31 komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 4
Wioleta Krawczyk
95 7 33 04 31 komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 5
Marta Dawidowicz
95 7 33 04 31 komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 6
Joanna Mikołajko
95 7 33 04 87 komunikacja@powiatgorzowski.pl 26 Parter
Stanowisko 6
Katarzyna Iwanowicz
95 7 33 04 87

 

komunikacja@powiatgorzowski.pl 25 Parter
Stanowisko 6
Iga Frąckowiak
95 7 33 04 87 komunikacja@powiatgorzowski.pl 25 Parter
Anna Brzozowska
Katarzyna Pelc
95 7 33 04 65
95 7 33 04 62
komunikacja@powiatgorzowski.pl 12 Parter
Wojciech Cyroński
11 Parter
Uprawnienia do kierowania pojazdami
Magdalena Mazankiewicz 95 7 33 04 36 komunikacja@powiatgorzowski.pl
prawojazdy@powiatgorzowski.pl
31 Parter
Joanna Szafraniec 95 7 33 04 36 komunikacja@powiatgorzowski.pl
prawojazdy@powiatgorzowski.pl
31 Parter
Magdalena Pawlak 95 7 3304 30 komunikacja@powiatgorzowski.pl
prawojazdy@powiatgorzowski.pl
30 Parter
Justyna Mazurkiewicz
95 7 3304 30 komunikacja@powiatgorzowski.pl
prawojazdy@powiatgorzowski.pl
30 Parter
Działalność regulowana, licencje - usuwanie pojazdów
Magdalena Świerczyńska 95 7 33 04 37 komunikacja@powiatgorzowski.pl 32 Parter
Zastępca Naczelnika Wydziału

Agata Nowak

95 7 33 04 37 a.nowak@powiatgorzowski.pl 32 Parter

Filia Wydziału Komunikacji w Kostrzynie nad Odrą

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Adres:
Wioleta Głowacka 95 7 27 81 46 ko.kostrzyn@powiatgorzowski.pl ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Dagmara Wilmańska 95 7 27 81 46 ko.kostrzyn@powiatgorzowski.pl ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Filia Wydziału Komunikacji w Witnicy

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Adres:
Ewa Blok 95 7 15 11 32 ko.witnica@powiatgorzowski.pl ul. Kosynierów Mirosławskich 1
66-460 Witnica
Justyna Przymuszała 95 7 15 11 32 ko.witnica@powiatgorzowski.pl ul. Kosynierów Mirosławskich 1
66-460 Witnica

Filia Wydziału Komunikacji w Bogdańcu

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Adres:
Alicja Szafraniec 95 7 51 03 10 ko.bogdaniec@powiatgorzowski.pl ul. Mickiewicza 54a
66-450 Bogdaniec

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Naczelnik Wydziału
Agnieszka Harasimowicz
95 7 33 04 89

kom. 505 053 360

a.harasimowicz@powiatgorzowski.pl 121 I
Zastępca Naczelnika Wydziału
Ewa Bielicka
95 7 33 04 75

kom. 660 762 527

 

e.bielicka@powiatgorzowski.pl 123 I
Anna Paździor 95 7 33 04 80 a.pazdzior@powiatgorzowski.pl 122 I
Jarosław Kos 95 7 33 04 81 j.kos@powiatgorzowski.pl

 

122 I
Karolina Trznadlewska 95 7 33 04 80 k.trznadlewska@powiatgorzowski.pl 122 I
Agnieszka Przybyła 95 7 33 04 75 a.przybyla@powiatgorzowski.pl 123 I
Franciszek Ludniewski 95 7 33 04 34 f.ludniewski@powiatgorzowski.pl 109 I
Dróżnicy kom. 600 377 172

Nazwa Nr telefonu: Godziny pracy: Nr pokoju: Piętro:
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej

CIVIS SUM

95 7 33 04 06 pn. - pt. 7:30 – 11:30 (nieodpłatna pomoc prawna)

pn. - pt. 11:30 - 15:30 (poradnictwo obywatelskie)

116 I

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Paula Suszczyńska 95 7 33 04 19 p.suszczynska@powiatgorzowski.pl 111 I

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Ewa Staszak 95 7 33 04 08 radca@powiatgorzowski.pl 102 I

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Kierownik Jednostki
Piotr Koczwara
95 7 33 04 51
95 7 33 04 63
fax. 95 7 33 04 52
kom. 601 509 903
sekretariat@gorzow.pinb.gov.pl 314 III
Karolina Górna

95 7 33 04 51 pinb.powiatgorzowski@wp.pl 315

 

III
Ewa Grociak-Żminkowska 95 7 33 04 51 pinb.powiatgorzowski@wp.pl 316 III
Katarzyna Kwiatkowska-Cwojdzińska 95 7 33 04 51 pinb.powiatgorzowski@wp.pl 316 III
Maria Zakrzewska 95 7 33 04 51 pinb.powiatgorzowski@wp.pl 315 III

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres:
Przewodniczący
Olga Gładysz
95 7 36 06 95 ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl
Sekretarz
Joanna Lodzińska
95 7 36 06 80 ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl
Starszy Inspektor
Marzena Klukiewicz
95 7 36 06 80 ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl
Starszy Inspektor
Agnieszka Markowska
95 7 36 06 10 ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl
Księgowa
Agnieszka Ryzińska
95 7 36 06 86 ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Dyrektor
Adriana Tutak
95 7 33 04 58 adriana.tutak@pcprgorzow.pl 207 II
Sekretariat
Monika Matela 95 7 33 04 58 pcpr@powiatgorzowski.pl 208 II
Rehabilitacja społeczna
Dominika Sornat
95 7 33 04 60 dominika.sornat@pcprgorzow.pl 206 II
Joanna Zdanowicz 95 7 33 04 71 joanna.zdanowicz@pcprgorzow.pl 206 II
Anna Jackiewicz 95 7 33 04 70 anna.jackiewicz@pcprgorzow.pl 206 II
Pracownicy socjalni i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
Kinga Piotrowska 95 7 33 04 61 kinga.piotrowska@pcprgorzow.pl 205 II
Natalia Sawicka 95 7 33 05 15 natalia.sawicka@pcprgorzow.pl 205 II
Justyna Grzywna 95 7 33 04 61 justyna.grzywna@pcprgorzow.pl 205 II
Dział świadczeń
Anita Łągiewczyk 95 7 33 04 72 anita.lagiewczyk@pcprgorzow.pl 205 II
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni
Sylwia Tchorzelewska 95 7 33 05 16 sylwia.tchorzelewska@pcprgorzow.pl 204 II
Anna Turek 95 7 33 05 16 anna.turek@pcprgorzow.pl 204 II
Sylwester Żygadło 95 7 33 04 90 sylwester.zygadlo@pcprgorzow.pl 204 II
Magdalena Mulawka 95 7 33 04 90 magdalena.mulawka@pcprgorzow.pl 204 II
Księgowość
Izabela Owsianik 95 7 33 04 83 izabela.owsianik@pcprgorzow.pl 212 II
Liliana Tarasiuk i.tarasiuk@powiatgorzowski.pl 211 II

 

Pracownicy: Nr telefonu: Adres e-mail: Nr pokoju: Piętro:
Dyrektor

Magdalena Madejczyk

95 7 33 05 05 m.madejczyk@ppp1gorzow.pl 305 III
Sekretariat
Anna Iwanowska
95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
sekretariat@ppp1gorzow.pl 304 III
Sabina Niemczyn 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
ksiegowosc@ppp1gorzow.pl 304 III
Aleksandra Rał 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
a.ral@ppp1gorzow.pl 306 III
Kamila Rutkowska 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
k.rutkowska@ppp1gorzow.pl 307 III
Alicja Gąsiorek 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
a.gasiorek@ppp1gorzow.pl 303 III
Beata Sobolewska 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
b.sobolewska@@ppp1gorzow.pl 300 III
Anna Sobieszek 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
a.sobieszek@ppp1gorzow.pl 306 III
Anna Kaliniecka 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
a.kaliniecka@ppp1gorzow.pl 301 III
Danuta Przewoźnik 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
d.przewoznik@ppp1gorzow.pl 303 III
Barbara Skwierzyńska 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
b.skwierzynska@ppp1gorzow.pl 302 III
Beata Bieńkowska-Blatkiewicz 95 7 33 04 68
fax. 95 7 33 04 67
b.blatkiewicz@ppp1gorzow.pl 302 III
Weronika Herian 95 7 33 04 68 w.herian@ppp1gorzow.pl 300 III

 

Punkt Obsługi Interesanta

Pracownicy Nr telefonu Pracownicy Nr pok./piętro E-mail
Pracownicy Małgorzata Wojtachnia Nr telefonu95 7 33 04 00 Nr pok./piętro 028/parter E-mail starostwo@powiatgorzowski.pl
Pracownicy Agnieszka Kucharska-Ryńska Nr telefonu95 7 33 04 00 Nr pok./piętro 028/parter E-mail starostwo@powiatgorzowski.pl
Pracownicy Anna Żukowska Nr telefonu95 7 33 04 00 Nr pok./piętro 028/parter E-mail starostwo@powiatgorzowski.pl

Sekretariat

Pracownicy Nr telefonu Pracownicy Nr pok./piętro E-mail
Pracownicy Izabela Wiśniewska Nr telefonu95 7 33 04 00 Nr pok./piętro 119/I piętro E-mail sekretariat@powiatgorzowski.pl

Wydział Finansowo-Księgowy

Pracownicy Nr telefonu Pracownicy Nr pok./piętro E-mail
Naczelnik Wydziału Izabela Flis Nr telefonu95 7 33 04 77 Nr pok./piętro 212/IIp E-mail i.flis@powiatgorzowski.pl
Zastępca Naczelnika Wydziału Liliana Tarasiuk Nr telefonu95 7 33 04 09 Nr pok./piętro 211/IIp E-mail l.tarasiuk@powiatgorzowski.pl
Magdalena Nowak Nr telefonu95 7 33 04 46 Nr pok./piętro 210/IIp E-mail m.nowak.fk@powiatgorzowski.pl
Karolina Frąckowiak Nr telefonu95 7 33 05 14 Nr pok./piętro 210/IIp E-mail k.andrzejczyk@powiatgorzowski.pl
Izabela Owsianik Nr telefonu95 7 33 04 83 Nr pok./piętro 209/IIp E-mail finansowy@powiatgorzowski.pl
Katarzyna Mazurczyk Nr telefonu95 7 33 04 47 Nr pok./piętro 210/IIp E-mail k.mazurczyk@powiatgorzowski.pl

Wydział Geodezji i Kartografii

Pracownicy Nr telefonu Pracownicy Nr pok./piętro E-mail
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Piotr Trybała
Nr telefonu
95 7 33 04 21
Nr pok./piętro 18/parter E-mail geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl