Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie:

• Ochrony i promocji zdrowia,
• Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego,
• Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
• Turystyki i krajoznawstwa,
• Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
• Ratownictwa i ochrony ludności.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w roku 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024