1

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 są dostępne pod poniższym linkiem:

https://bip.powiatgorzowski.pl/205/Konkursy_ofert/