1

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Tytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Treść: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 są dostępne pod poniższym linkiem: https://bip.powiatgorzowski.pl/337/Konkursy_Ofert/