Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku w powiecie gorzowskim.

Zadanie publiczne w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku na terenie Powiatu Gorzowskiego prowadzić będzie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku w powiecie gorzowskim.