Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. “Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim” w roku 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. “Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim” w roku 2024.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Pelnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnoo-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim" w roku 2024