Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. “Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim” w roku 2023

Wyniki

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. “Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim” w roku 2023 są dostępne pod poniższym linkiem:

https://bip.powiatgorzowski.pl/337/Konkursy_Ofert/