Wyrazy głębokiego współczucia

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci żony Radnego Powiatu Gorzowskiego Andrzeja Legana

Ś.P. Ewy Legan

Pogrążonej w żalu Rodzinie, Najbliższym oraz wszystkim łączącym się w bólu składamy szczere wyrazy współczucia.