XX sesja Rady Powiatu Gorzowskiego

Dziś odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Gorzowskiego, podczas której zatwierdzono m.in. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2019 rok, a także uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gorzowskiego wotum zaufania.