XXVIII Sesja Rady Powiatu Gorzowskiego

Wczoraj odbyła się sesja Rady Powiatu Gorzowskiego  (posiedzenie hybrydowe). Część Radnych była w Starostwie, pozostali obradowali zdalnie.

Tematem obrad było m.in.:

  • sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Zdrowia Publicznego, Komisji Spraw Społecznych za 2020 rok,
  • projekt uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2042,
  • informacja Prezesa Zarządu Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. na temat działalności Spółki w 2020 roku oraz założenia na 2021 rok.

Sesja Rady Powiatu Gorzowskiego

esja Rady Powiatu Gorzowskiego
N1022