Zabezpieczenie przed Afrykańskim Pomorem Świń

W związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie województwa lubuskiego, przypominamy o zachowaniu zasad bioasekuracji w gospodarstwach, które są ważnym elementem w zabezpieczeniu gospodarstw hodujących trzodę chlewną. Poniżej zamieszczamy ulotki informacyjne oraz adresy stron na których znajdą Państwo wszystkie informacje.
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin
https://sites.google.com/site/wetzgora/

 

ulotka ASF cz. II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF-1

ulotka ASF cz. II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF-2

ulotka bioasekuracja-1

ulotka bioasekuracja-2

ulotka ws imprez i targów-1

Zał. D ulotka instruktażowa-1