Zakończenie przebudowy drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko Gmina Kłodawa

Flaga Polski i godło

W dniu 30.04.2024 roku zakończyły się prace związane z realizacją zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko Gmina Kłodawa

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wys. 197.526,79 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 286.455,70 zł.

W ramach zadania wykonano:

• Roboty przygotowawcze.
• Roboty rozbiórkowe i usunięcie zadrzewień.
• Roboty ziemne.
• Wykonano nawierzchnie, elementy ulic.
• Regulację studzienek.
• Wykonano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem prac było:
– polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zapewnienie bezpieczeństwa pieszym,
– zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową.