Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. w okresie od 12.06.2023r. do
30.11.2023r. realizuje zadanie publiczne Województwa Lubuskiego pod tytułem „Zakup węzy pszczelej –
poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”.

Węza wykonana jest z czystego wosku pszczelego, wytwarzanego przez pszczołę miodną Apis mellifera
w gruczołach woskowych. Jest on naturalnym i najzdrowszym budulcem plastrów w ulu. Systematyczna
wymiana starych ramek (plastrów) na ramki z węzą (tzw. odmładzanie gniazd rodzin pszczelich), ogranicza
nagromadzanie się patogenów w ulu. Wprowadzenie do rodzin pszczelich jak największej ilości ramek
z węzą poprawia zdrowotność pszczół oraz wspomaga ich rozwój.
W ramach dotacji udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego mamy dokonać zakupu węzy
pszczelej dla pszczelarzy prowadzących gospodarstwa pasieczne posadowione w wybranych powiatach na
terenie województwa lubuskiego tj. gorzowskim, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, sulęcińskim,
słubickim oraz miejskim w Gorzowie Wlkp.

Z dotacji mogą skorzystać pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy oraz niezrzeszeni,
którzy sprzedają produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach sprzedaży
bezpośredniej, czy też rolniczego handlu detalicznego oraz na dzień 30.04.2023r. utrzymywali rodziny
pszczele zarejestrowane u powiatowego lekarza weterynarii.

Deklaracja uczestnika projektu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Regulamin projektu węza