Załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji – ważne informacje

Szanowni mieszkańcy Powiatu Gorzowskiego

Do Państwa wiadomości przekazujemy kilka ważnych informacji dotyczących najczęstszych przyczyn niezałatwienia spraw komunikacyjnych, a tym samym powodujących konieczność ponownego stawienia się w Wydziale Komunikacji:

  • błędy w fakturach i umowach przeniesienia własności ( pomyłki w VIN, adresowe, brak podpisów współwłaścicieli ) dostarczanie kserokopii umów, faktur, postanowień o dziedziczeniu – zamiast oryginałów,
  • brak ważnych badań technicznych pojazdów, konieczność wykonania badania dodatkowego w przypadku zakupu auta po kolizji lub po elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję,
  • brak wydanej wcześniej karty pojazdu, polisy OC, upoważnień od współwłaścicieli, którzy nie stawili się przy okienku, czy tablic rejestracyjnych, które należy zdać bądź zalegalizować przy przerejestrowaniu, a przy jego złomowaniu, czasowym wyrejestrowaniu – zdać do kasacji/depozytu,
  • w przypadku pojazdów z zagranicy często brakuje potwierdzenia zapłaconej akcyzy, co uniemożliwia wydanie tablic na przejazd do wykonania badania technicznego; niewłaściwie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego dokumenty, czy błędy w zaświadczeniu od diagnostów też powodują, że trzeba ponownie stawić się do rejestracji,
  • w przypadku braku karty płatniczej należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej bądź komunikacyjnej, od grudnia 2019 obsługujemy tylko płatności bezgotówkowe.

Dlatego apelujemy, aby zaglądać na nasze strony internetowe, gdzie opisane są wszelkie procedury, wymagane dokumenty do każdej z czynności:

https://bip.powiatgorzowski.pl/procedury/187/wydzial/4/

https://www.powiatgorzowski.pl/aktualnosci/wydzial-komunikacji-wazne-informacje/.

Sprawy, które można załatwić bez osobistego stawiennictwa w Wydziale Komunikacji to:

• zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu,

• wymiana dowodu rejestracyjnego – brak miejsc/zmiana miejsca zamieszkania na terenie powiatu/zmiana nazwiska,

• uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,

• wyrejestrowanie pojazdu – demontaż,

• zamówienie wtórnika tablic rejestracyjnych bądź nalepki kontrolnej,

• zamówienie trzeciej tablicy rejestracyjnej – bagażnik,

• wydanie zaświadczenia,

• wydanie na nabicie tabliczki znamionowej /pojazd zarejestrowany na terenie powiatu.

Dokumenty oraz wysokość wymaganych opłat są podane na stronie internetowej:

https://bip.powiatgorzowski.pl/procedury/187/wydzial/4/

Komplet dokumentów można przesłać pocztą, nadać przez paczkomat https://www.powiatgorzowski.pl/starostwo/inpost-urzad24 bądź złożyć w punkcie podawczym urzędu.

Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu wraz z kserokopią umowy można również przesłać poprzez platformę ePUAP bądź e-mailem na adres komunikacja@powiatgorzowski.pl