Zaproszenie do składania uwag do oferty Stowarzyszenia Horsesports

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie „HORSESSPORTS” w Jeninie złożyło w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. mały grant) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pt. „Treningowe Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody”.

Organizacja zadania publicznego „Treningowe Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkodyma na celu propagowanie aktywności fizycznej oraz zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami.

Decyzją Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dn. 08.04.2021 r. przyznano dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na nagrody i puchary.

Starosta Gorzowski zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania uwag na temat oferty złożonej przez Stowarzyszenie HORSESPORTS w Jeninie. Uwagi można zgłaszać do dnia 19.04.2021 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail m.klimczak@powiatgorzowski.pl
oraz pocztą tradycyjną (obowiązuje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.). Oferta jest dostępna na stronie https://bip.powiatgorzowski.pl/ w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pankiewicza 5-7.

 

image_pdfimage_print