Zaproszenie do składania uwag do oferty Stowarzyszenia Kultury Fizycznej “Olimp”w Kostrzynie nad Odrą

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” w Kostrzynie nad Odrą złożyło w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. Mały Grant) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Zawody Zapaśnicze: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów”.
Organizacja zadania publicznego „Zawody Zapaśnicze: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów” ma na celu wyłonienie międzynarodowych mistrzów polski juniorów w 2024 roku.
Decyzją Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dn. 03.04.2024 r. przyznano dofinansowanie
w wysokości 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup obuwia zapaśniczego oraz dresów reprezentacyjnych.
Starosta Gorzowski zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania uwag na temat oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” w Kostrzynie nad Odrą. Uwagi można zgłaszać do dnia 10.04.2024r. pocztą elektroniczną na adres e-mail k.srodecka@powiatgorzowski.pl oraz pocztą tradycyjną (obowiązuje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.).
Oferta jest dostępna na stronie https://bip.powiatgorzowski.pl/ w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7.