Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie stopni alarmowych na terenie RP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia: nr 107 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO)na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,nr 108 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenia obowiązują od dnia 1 maja 2022 roku, od godz.00:00,do dnia 15 maja 2022 roku do godz.23:59.