Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu

Drodzy mieszkańcy, podpowiadamy jak uzyskać zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty Gorzowskiego wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek dostępny na stronie https://bip.powiatgorzowski.pl.
Ponadto, gotowe druki znajdują się w Starostwie.
Wniosek powinien zawierać dane właściciela działki, powierzchnię w hektarach, numer działki, obręb oraz gminę z ich nazwami. Dokonaj opłaty skarbowej (17 zł na konto nr 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575) za wydanie zaświadczenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej (kwota i konto podane wyżej) i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu. Skompletowane dokumenty złóż przez ePUAP, pocztą lub osobiście wrzucając do urny w Starostwie.