1

Zawiadomienia Starosty Gorzowskiego dot. ograniczenia korzystania z nieruchomości nr. ewid. działki 302, ob. Jenin, gm. Bogdaniec

zawiadomienia Starosty Gorzowskiego dot. ograniczenia korzystania z nieruchomości nr. ewid. działki 302, ob. Jenin,  gm. Bogdaniec z art. 124a