Zawiadomienia Starosty Gorzowskiego o zakończeniu postępowania …

Zawiadomienia Starosty Gorzowskiego o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Lubno, gm. Lubiszyn, oznaczonej nr. ewid. działki 322 – na okres 14 dni od dnia 02.03.2022 r. do dnia 17.03.2022 r.
Zawiadomienie Starosty o zakończeniu postępowania