Zimowe utrzymanie dróg powiatowych…

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gorzowskiego w gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica w sezonie 2020 – 2021”

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy Powiat Gorzowski w dniu 2 listopada 2020 roku ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gorzowskiego w gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica w sezonie 2020 – 2021”.

Zadanie  polega na odśnieżaniu i posypywaniu solą lub mieszanką piaskowo-solną nawierzchni dróg powiatowych. Potencjalni Wykonawcy mogli składać oferty na każdą gminę osobno.

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie zostały złożone 3 oferty.  W trakcie przeprowadzonej analizy ofert zostało wyłonionych 2 Wykonawców, którzy będą zabezpieczać drogi powiatowe w okresie zimowym.

Jeden z Wykonawców zajmie się drogami na terenie 5 gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa,  Santok i Witnica, drugi zabezpieczy gminę Lubiszyn.