Zjadliwa grypa ptaków

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Wysoce zjadliwa grypa ptaków to szybko szczerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na która podatne są drób oraz ptactwo dzikie. Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami ptaków, wypłatą odszkodowań, kosztami jej zwalczania, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu oraz produktów pochodzących od drobiu.

Na terenie powiatu międzyrzeckiego stwierdzono dwa przypadki grypy ptaków, a co za tym idzie powiat gorzowski został objęty strefą zagrożoną w gminie Santok m. Stare Polichno oraz gm. Deszczno m. Borek, Brzozowiec, Glinik.

ZALECA SIĘ W ZAKRESIE BIOASEKURACJI:
1. Zabezpieczyć obiekty na fermach drobiu w celu uniemożliwienia kontaktu dzikiego ptactwa z utrzymywanym drobiem oraz paszą.
2. Zachowanie szczególnej ostrożności i wzmożonego nadzoru właścicielskiego na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych.
3. Przestrzeganie zasad bioasekuracji, w celu uniknięcia możliwości przeniesienia wirusa poprzez personel czy osoby przebywające na fermie.
4. Sprawdzanie adnotacji potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy wraz z oceną wizualną skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.
5. Zgłaszanie przypadków zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian, mogących sugerować wystąpienie choroby zakaźnej. Choroba może cechować się nietypowym obrazem klinicznym (niska śmiertelność, apatia, początkowo spadek produkcji i zmniejszenie pobierania paszy i wody).

Zjadliwa Grypa Ptaków