Zmiany dotyczące rejestracji pojazdów oraz praw jazdy

ZMIANY DOTYCZĄCE REJESTRACJI POJAZDÓW ORAZ PRAW JAZDY
Nowe przepisy zawiera ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która opublikowana została 3 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1517.

PRAWO JAZDY
Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą od 5 grudnia 2020 r. zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców.
Brak obowiązku wożenia przy sobie prawa jazdy to jedna z możliwości. Druga to zainstalowanie aplikacji mObywatel. Z tym nie trzeba czekać do 5 grudnia. Można ją ściągnąć i korzystać już dziś, bo już dziś każdy kierowca znajdzie tam m.in. mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu.
Wraz z mPrawem Jazdy w mObywatelu pojawi się możliwość sprawdzenia od ręki (online) liczby punktów karnych.

KONIEC Z WYMIANĄ DOWODU REJESTRACYJNEGO
Już od 4 grudnia 2020 r. będzie obowiązywała kolejna ważna zmiana: jeśli w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Wymiana dowodu rejestracyjnego po wykorzystaniu w nim wszystkich miejsc
na pieczątki będzie dobrowolna, tzn. właściciel pojazdu w razie potrzeby będzie mógł wnioskować o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.
Przepisy dotyczące zwolnienia właściciela z wymiany dowodu rejestracyjnego dotyczą pojazdów poruszających się na terenie kraju.

POJAZD ZAREJESTRUJE STAROSTA W MIEJSCU CZASOWEGO ZAMIESZKANIA
Nowelizacja ustawy wprowadza także możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. Data wejścia w życie – 4 grudnia 2020 r.

REJESTRACJA BEZ UMOWY
Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, to od 4 grudnia 2020 r. nie będzie obowiązku przedkładania do przerejestrowania dowodu własności pojazdu.
Zmiana dotyczy przerejestrowania pojazdu z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

WYWÓZ ZA GRANICĘ I WYREJESTROWANIE POJAZDU
Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu. Rozwiązanie to wejdzie w życie 4 grudnia 2020 r.