Obsługa interesantów Starostwa Powiatowego od poniedziałku 11 maja 2020 r.

image_pdfimage_print

Obsługa interesantów Starostwa Powiatowego od poniedziałku 11 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na łagodzenie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa od poniedziałku 11 maja 2020 Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. będzie częściowo powracać do zasad standardowej obsługi klientów. Uruchomiona zostanie obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji, Wydziale Budownictwa, Biurze Gospodarki Nieruchomościami oraz w Biurze Ochrony Środowiska.

Obsługa będzie realizowana w wyznaczonych wydziałach – biurach po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Osoby przychodzące do Starostwa będą zobowiązane do zachowania niezbędnych środków ostrożności zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia tj. obowiązek zakrywania ust i nosa, obowiązek dezynfekcji rąk, zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oraz zgody na pomiar temperatury ciała.

Interesanci będą wpuszczani do budynku przez wyznaczonych pracowników zgodnie z przekazaną z wydziałów – biur informacją o umówionych wizytach w danym dniu.

W celu umówienia wizyty wyznaczone zostały poniższe numery telefonów:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

rejestracja pojazdów tel. 95 7330 487, prawa jazdy tel. 95 7330 436, transport tel. 95 7330 437

UWAGA !!! W Wydziale Komunikacji 1 osoba może mieć umówione maksymalnie 2 sprawy.

Osoby, które spóźnią się na umówioną godzinę mogą nie być załatwione i konieczne będzie umówienie nowego terminu. W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o informację telefoniczną bądź na adresy e-mail: komunikacja@powiatgorzowski.pl, k.bielecka@powiatgorzowski.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA:

ostateczność decyzji, rejestracja dzienników budów, skierowanie do osoby prowadzącej sprawę tel. 95 7330 454, do prowadzących sprawy tel. wg wykazu dostępnego na stronie powiatu

UWAGA: Obsługa interesantów w Wydziale uruchamiana będzie w zakresie:

– odbioru wydawanych decyzji wraz z dokumentacją,

– zapewnienia udziału stron w postępowaniach,

– konieczności uzupełnień złożonych wniosków bądź załączników

– odbioru dzienników budów

BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

ochrona gruntów rolnych tel. 95 7330 482, pozostałe tel. 95 7330 443

BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA:

wydawanie zaświadczeń dotyczących gruntów leśnych, kart wędkarskich i rejestracji sprzętu pływającego – tel. 95 7330 418, pozostałe – tel. 95 7330 412

Komunikacja mailowa, telefoniczna, listowna oraz za pośrednictwem paczkomatów InPost wciąż pozostaje najbezpieczniejszą formą kontaktu. Do Państwa dyspozycji pozostaje pojemnik ustawiony w wiatrołapie przeznaczony do składania korespondencji, którą należy umieszczać w pojemniku w zamkniętej kopercie lub teczce. Podania wnoszone drogą elektroniczną winny być zgodnie z art. 63 KPA opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym.

Pamiętajmy, że stan epidemii nie został odwołany.

image_pdfimage_print