ZWERYFIKOWANE WYNIKI POMIARÓW ZA 2022 ROK DOSTĘPNE W BANKU DANYCH POMIAROWYCH

ZWERYFIKOWANE WYNIKI POMIARÓW ZA 2022 ROK DOSTĘPNE W BANKU DANYCH POMIAROWYCH

W zakładce „Bank danych pomiarowych” na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska udostępnione zostały zweryfikowane wyniki pomiarów jakości powietrza wykonanych w roku 2022 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.  Folder „Wyniki pomiarów z 2022 roku” zawierający zestawienia danych
w postaci przejrzystych tabel,  dostępny jest na górze strony „Bank danych pomiarowych
w sekcji „Przygotowane dane do pobrania”.  Zaktualizowano również zestawienie „Statystyki z lat 2000-2022” i plik „Metadane oraz kody stacji i stanowisk pomiarowych”.

Jednocześnie informujemy, że wyniki pomiarów jakości powietrza wykonywanych
w roku bieżącym i dowolnie wybranym zakresie czasu z minionych lat, mogą Państwo samodzielnie wyszukać, przeglądać i pobierać za pomocą funkcjonalności “Wyszukiwanie danych”, widocznej w dolnej sekcji modułu Bank danych pomiarowych (dane z roku bieżącego podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie).

Dane pomiarowe w “Banku danych pomiarowych” udostępniane są w czasie CET.

 

Źródło: www.powietrze.gios.gov.pl